CORREUS D'INTERÈS

DESTINATARI CORREU ELECTRÒNIC

 

AEIG XALOC:

Agrupament: xaloc@escoltesiguies.cat

Equip d’Agrupament:  ea.xaloc@escoltesiguies.cat

Inca (informàtics només de cau):  inca@aeigxaloc.org

Compàs (comissió mares i pares):  compas@aeigxaloc.org (fora de servei)

 

BRANQUES:

Caps de Castors i Llúdrigues:  cill.xaloc@escoltesiguies.cat

Caps de Llops i Daines:  llid.xaloc@escoltesiguies.cat

Caps de Ràngers i Noies Guia: ring.xaloc@escoltesiguies.cat

Caps de Pioners i Caravel·les:  pic.xaloc@escoltesiguies.cat

Branca de Truc 1: truc1.xaloc@escoltesiguies.cat

Branca de Truc 2: truc2.xaloc@escoltesiguies.cat