CORREUS D’INTERÈS

DESTINATARI CORREU ELECTRÒNIC

 

Tot l’equip de caps:  caps@aeigxaloc.org

Caps de Castors i Llúdrigues:  cll.caps@aeigxaloc.org

Caps de Llops i Daines:  lld.caps@aeigxaloc.org

Caps de Ràngers i Noies Guia:  rng.caps@aeigxaloc.org

Caps de Pioners i Caravel·les:  pica.caps@aeigxaloc.org

Branca de Truc 1: truc1@aeigxaloc.org

Branca de Truc 2: truc2@aeigxaloc.org

Caps de Suport:  equipsuport@aeigxaloc.org

Equip d’Agrupament:  equip@aeigxaloc.org

Compàs (comissió mares i pares):  compas@aeigxaloc.org

Inca (informàtics només de cau):  incacau@aeigxaloc.org